Kancelaria świadczy usługi prawne w szczególności w sprawach z zakresu:

• prawa cywilnego (m.in. prowadzenie spraw wynikających z wszelkiego rodzaju zobowiązań, spraw związanych z prawem własności czy spraw spadkowych),

• windykacji należności (sprawy związane z egzekucją wierzytelności zarówno dla klientów, którzy jeszcze nie wystąpili ze swoim roszczeniem na drogę sądową - wezwania do zapłaty, propozycje ugody, jak również dla tych którzy dysponują już tytułami wykonawczymi - egzekucja wierzytelności we współpracy z komornikiem),

• prawa wekslowego,

• prawa rodzinnego i opiekuńczego (m.in. prowadzenie spraw o rozwód, separację, alimenty zarówno na rzecz małoletnich dzieci, jak i na rzecz małżonka, spraw dotyczących stosunków majątkowych między małżonkami oraz spraw majątkowych po orzeczeniu rozwodu),

• prawa gospodarczego (m.in. pełna obsługa prawna przedsiębiorców, doradztwo przy zawieraniu i negocjowaniu kontraktów, doradztwo korporacyjne, windykacja należności),

• prawa upadłościowego i naprawczego,

• prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

• prawa administracyjnego i sądowoadministracyjnego,

• prawa karnego (m.in. prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego, z prawa wykroczeń, występowanie w sprawach zarówno w roli obrońcy, jak i w roli pełnomocnika osoby pokrzywdzonej jako oskarżyciel posiłkowy, sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia, prowadzenie spraw z zakresu postępowania wykonawczego, w tym sporządzanie wniosków o udzielenie przerwy w karze lub o odroczenie wykonania kary, jak również wniosków o wydanie wyroku łącznego);

Kanceleria świadczy również usługi drogą internetową o czym szerzej w zakładce "e-porada".

W zależności od preferencji Klienta w rozliczeniach za wykonane usługi stosowane jest wynagrodzenie ryczałtowe (w stałej i w ustalonej z góry wysokości), jak i stawka godzinowa ustalana w zależności od stopnia skomplikowania sprawy oraz miejsca wykonywania czynności.

Kancelaria adwokacka
św. Teresy 2/3
31-162 Kraków
Tel.: + 48 697 365 200
tel./fax + 48 12 341 54 39
e-mail: kancelaria@dereniowska.pl
NIP: 684-226-10-46
REGON: 121411040
www.dereniowska.pl
| | | |
© 2010 Kancelaria adwokacka Ewelina Dereniowska-Gugała