E-porada prawna

Kancelaria Adwokacka świadczy również usługi on-line o nazwie e-porada prawna. Usługa ta umożliwia uzyskanie porady, opinii prawnej, pisma procesowego lub wzoru umowy bez konieczności osobistego spotkania się z adwokatem. Możliwość zgłoszenia zapytania prawnego za pomocą internetowych środków komunikacji stanowi wygodny dla Klienta sposób uzyskania porady prawnej. Uzyskanie pomocy prawnej w tym zakresie jest proste i szybkie. Kontakt odbywa się bowiem drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila: kancelaria@dereniowska.pl. Taka forma stanowi alternatywę dla tradycyjnej formy osbługi prawnej klientów, czyli spotkań, rozmów bezpośrednich i telefonicznych.

Zgodnie z ustawą o adwokaturze adwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej, a obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie. Dodatkowo Kancelaria znajduje się pod opieką firmy informatycznej, która dba o bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych i znajdujących się tam danych.


Decydując się na skorzystanie z naszej usługi e-porada prawna należy:

1. przesłać e-mail na adres: kancelaria@dereniowska.pl zawierający pytanie do prawnika wraz z krótkim opisem swojego problemu prawnego,

2. oczekiwać e-maila zwrotnego potwierdzającego odebranie pytania przez Kancelarię wraz z zaproponowaną ceną za zleconą usługę, terminem jej realizacji oraz opisem dalszej procedury postępowania,

3. w przypadku akceptacji zaproponowanych warunków współpracy należy uiścić wynagrodzenie w formie przelewu na numer konta: 05 1160 2202 0000 0001 7600 1491 prowadzonego w Banku Millenium S.A w tytule podając informacje otrzymane wcześniej w emailu potwierdzającym,

4. Po wpłynięciu ustalonego wynagrodzenia na ww. konto Kancelaria Adwokacka przystępuje do realizacji usługi prawnej, która zostanie wykonana w terminie określonym w zleceniu, najczęściej w ciągu 48 godzin.


Kancelaria Adwokacka zastrzega sobie również możliwość zaproponowania Klientowi udzielenia pomocy prawnej w trybie bezpośrednim lub drogą korespondencyjną (fax, list polecony), o ile okaże się, że zlecenie Klienta jest skomplikowane pod względem faktycznym lub prawnym lub wymaga dostarczenia dokumentów czy też złożenia wyjaśnień ustnie lub pisemnie.

Kancelaria adwokacka
św. Teresy 2/3
31-162 Kraków
Tel.: + 48 697 365 200
tel./fax + 48 12 341 54 39
e-mail: kancelaria@dereniowska.pl
NIP: 684-226-10-46
REGON: 121411040
www.dereniowska.pl
| | | |
© 2010 Kancelaria adwokacka Ewelina Dereniowska-Gugała